PTSD og årsaksvurderinger

Juridisk-medisinske refleksjoner

På denne forelesningen lærer du: Hva som slitasjeforandringer ved artroser innebærer i et medisinsk perspektiv i form av onlinekurs med dr. Arne Roger Nilsen (denne delen kan ses på forhånd), samt hva som eventuelt særkjenner den juridiske årsaksvurdering i form av en etterfølgende forelesning med Morten Kjelland. Sentrale temapunkter:

  • Hva er artroser? Sentrale begreper (online med Nilsen)
  • Når spesialisten skal vurdere årsakssammenheng (online med Nilsen)
  • Gjennomgang av utvalgte caser, med illustrasjoner (online med Nilsen)
  • Juridiske årsaksvurderinger ved artroser, i lys av den medisinske forståelsesrammen (Kjelland, enten som videokonferanse eller tilstedeværelseskurs)
Artrose

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere, utredende medisinske spesialister

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse, i kombinasjon med e-kurs (onlinekurs)

Mulighet for aktiviserende oppgaver: NEI

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 4 x 45 min i fullskalaversjon, men kan kortes ned til 45 min. Den medisinske delen anbefales sett på forhånd. Den juridiske delen til Morten Kjelland tar kun ca 15-20 min.

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:G

  • Forsikringsmedisin
  • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten (både oversiktsforelesningen og den som utdyper «De fire vilkår»)
  • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen
  • Hovedlinjene i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

       

Arne Roger Nilsen (forelesningens e-kursdel)

er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk pasienterstatning.

Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.