Etikk og risikohåndtering

– hvordan unngå etisk svikt?Oversikt over alle kursene - Info om kurset Etikk og risikohåndtering

Kursbeskrivelse

Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert.

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, ta hensyn til relevant informasjon og treffe gode etiske beslutninger.

Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Pris 1950 kr eks. mva. (4 timer)

Allerede bestilt kurset? Klikk her

Kursholder

Sverre Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk. Han har betydelig praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler, og var gjesteforsker ved Program on Negotiation, Harvard Law School, våren 2017.

Sverre er kjent som en engasjerende og dyktig kursleder og holder en rekke kurs og foredrag for offentlige og private virksomheter.

Kurset består av sju moduler:

Modul 1. Advokatrollen og etisk svikt
Vi tar utgangspunkt i tre sentrale verdier i advokatetikken og praktiske utfordringer som reiser seg av dem. I denne modulen forklarer vi også begrepet etisk svikt og hva det vil si å ha en risikobasert tilnærming til etikken

Modul 2. Årsaker til etisk svikt
Vi tar utgangspunkt i tre sentrale verdier i advokatetikken og praktiske utfordringer som reiser seg av dem. I denne modulen forklarer vi også begrepet etisk svikt og hva det vil si å ha en risikobasert tilnærming til etikken.

Modul 3. Når vi handler i strid med egne verdier

Vi ser på en modell for hvordan det kan skje at vi handler i strid med egne verdier. I modulen ser vi også på et område hvor denne typen etisk svikt kan forekomme – diskriminering.

Modul 4. Kilder til uærlighet

I denne modulen ser vi på et annet praktisk viktig område der det kan være risiko for etisk svikt – uærlighet. Kan ellers ærlige mennesker jukse? Hvilke faktorer påvirker tendensen til å være uærlig?

Modul 5. Når vi strekker oss for langt for klienten
Etisk svikt kan oppstå hvis vi ikke klarer å se problematisk adferd eller problematiske forventninger hos klienter eller kolleger. I denne modulen blir du kjent med tre viktige fenomener som forklarer hvordan det kan skje.

Modul 6. Gjelder dette oss?

For å kunne unngå etisk svikt er det sentralt at du har et riktig bilde av hvordan du selv presterer. I denne modulen får du svar på etisk test og blir kjent med viktige faktorer som kan påvirke vår vurdering av oss selv.

Modul 7. Hvordan unngå etisk svikt?

Hele kurset handler om kjennskap til risikofaktorer og egnede mottiltak mot dem. I denne avsluttende modulen samler vi trådene og oppsummerer sentrale ting du kan gjøre for å beskytte deg mot etisk svikt. 

Disposisjon

Noen ord om kursmaterialet:

Det er utarbeidet en pakke med kursmateriale, som består av etikkoppgaver (som gjennomgås i selve kurset), i tillegg til utdrag fra professor Blandhols egne arbeider innenfor etikk og risikohåndtering. Kursmaterialet inkluderer også enkelte hjelpeskisser, relatert til den forskningen som belyses underveis på kurset.

Leksjonene er lagt opp slik at de skal kunne følges uten at du trenger å ta utskrifter av materialet før de ser filmene.

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 4 etterutdanningstimer i etikk.


Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png