Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digitale produkter


< Se alle våre kurs
LIVEKURS I ETIKK OG COMPLIENCE

GIF rød sirkel live Kommende kurs

Etiske regler og opptreden for advokater

26. oktober 2021 kl. 9.00-12.00
Trine Buttingsrud Mathiesen

3 etikktimer | Etikk-kurs | Kursmateriale og kursbevis

Kr 3550 per deltaker

Frittstående 1


Program & temaer som belyses:

 • Advokatens opptreden – hjemlet i lov og advokatforskriften

 • Uavhengighet og forholdet til klienten

 • Interessekonflikter

 • Forholdet til vitner og advokater som vitne

 • Forholdet mellom advokater

Klikk for mer info og bestilling
Etikk-edited-1117w-378h (1)

Trine Buttingsrud Mathiesen

har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett.   

Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder

 • Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år
 • Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år.

Buttingsrud benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger.

Les mer

Buttingsrud

E-KURS I ETIKK OG COMPLIENCE

Know Your Client

Hvordan gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering?

Seniorkonsulent og prosjektleder i Jussystemer AS (les mer), senior Manager i BDO Fredrik Strand (les mer), senior Manager i BDO Thorstein Danielsen (les mer), partner i Kvamme Associates Else-Cathrine Lund (les mer) og partner i Kvamme Associates Roar Østby (les mer)

1450 kr eks. mva.

2 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, advokatfullmektiger, saksbehandlere, dommere m.fl.

Frittstående 1


I dette kurset gis en praktisk rettet innføring i reglene om hvitvaskingskontroll. Kurset belyser både det forutgående og det løpende arbeidet med oppdrag som kan omfattes av hvitvaskingsloven, hvor det gjelder undersøkelses- og dokumentasjonskrav. Kurset skal gjøre deg i stand til å identifisere hvilke klienter som representerer en høy risiko for advokatkontoret og hvordan din virksomhet kan sette ressursene inn for effektivt å forebygge terrorfinansiering og andre sider ved hvitvasking.

Modul 1. Velkommen til kurs! l Modul 2. Praktisk tilnærming til regelverket om hvitvaskingskontroll l Modul 3. Praktisk rettet dilemmatrening l Modul 4. Modul 4 Praktisk virksomhetsinnrettet risikovurdering l Modul 5. Gjennomgang av Jussystemers KYC-app

Klikk for mer info og bestilling

Etikk og risikohåndtering
– hvordan unngå etisk svikt?

Professor Sverre Blandhol, Det juridiske fakultet (les mer)

1950 kr eks. mva.

4 etikktimer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, advokatfullmektiger, dommere m.fl.

Frittstående 1


Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, ta hensyn til relevant informasjon og treffe gode etiske beslutninger. Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Modul 1. Advokatrollen og etisk svikt l Modul 2. Årsaker til etisk svikt l Modul 3. Når vi handler i strid med egne verdier l Modul 4. Kilder til uærlighet l Modul 5. Når vi strekker oss for langt for klienten l Modul 6. Gjelder dette oss? l Modul 7. Hvordan unngå etisk svikt?

Klikk for mer info og bestilling

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig, Codex Advokat

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS

Hva inneholder Lexia-kursene?

Alle Lexia Educations temabaserte livestreamkurs har en tilhørende ressursside, som fungerer både som ressursside under selve kurset og i etterkant av kurset og er tilgjengelig 6 mnd fra kursslutt.

Nettsidene inneholder slik som:

 • Disposisjon og lysbilder
 • Maler og sjekklister
 • Domssamlinger
 • Artikler og annet egenprodusert materiale
 • Lenkesamlinger til Lovdata Pro, Rettsdata mv.
 • Digitalt kursbevis, etterutdanningstimer
Praktisk rettsanvendelse
Alle kurs er praktisk rettet
for å sikre nærhet til konkret rettsanvendelse
kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729
Mulighet for å stille spørsmål
til foreleser underveis i kurset
Zoom
Høykvalitets bilde og lyd
unnamed
Ett-klikks oppkobling
Verktøy
Digital ressursside
til hvert enkelt kurs
Kursbevis
Etterutdanningstimer og kursbevis

Idéer til nye kurs? - Vi vil ha dine innspill!

Lexia Education arbeider systematisk for en stadig forbedret kursopplevelse 

En god kurside-bilde

Utmerket! Vi tar med oss dette i utarbeidelsen av vår kurskatalog. Hilsen Lexia Education support team