Etiske regler og opptreden for advokater

26. oktober 2021 kl. 9.00-12.00

Livestream med etterutdanningstimer og kursbevis

Praktisk rettet etikk-kurs

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger og dommere

Etterutdanningstimer: 3 etikktimer, med kursbevis

Pris: 3550 kr per person. Kursmateriale er inkludert.

Form: Livestream med mulighet for å stille foreleserne spørsmål

Lexia Signatur SVART GIF.gif

Kurset tar opp temaer som

  • Advokatens opptreden – hjemlet i lov og advokatforskriften

  • Uavhengighet og forholdet til klienten

  • Interessekonflikter

  • Forholdet til vitner og advokater som vitne

  • Forholdet mellom advokater

Etikk-edited

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Du kan melde deg av vederlagsfritt inntil 10 kalenderdager før kursets start, forutsatt at vi mottar avmeldingen senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag. Når det er mindre enn 10 kalenderdager til kursstart er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere kursgebyret. Hvis du ikke kan delta er du velkommen til å la en kollega overta din plass vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte deltakere. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Lexia Educations side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell m.m.

Trine Buttingsrud Mathiesen

har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett.   

Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder

  • Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år
  • Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år.

Buttingsrud benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger.

Les mer

Buttingsrud

Kursmateriale

Lysbilder og andre ressurser

Knappene er kun aktive for påmeldte deltakere, og innholdet blir tilgjengelig når kurset nærmer seg.

Lysbilder
graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol