Lexia Education

Praktisk rettede kurs. Deltakere fra hele landet


Hi Kristina! Can not find the split ratio ... Morten :)

Write your text by editing it directly on this page.

PERSONSKADE KOMPLETT

Er du advokat, advokatfullmektig, saksbehandler eller dommer som arbeider med personskadeerstatning? Bli oppdatert med Lexia Education!

  TID STED
  11. november Ingeniørenes Hus Møtesenter
  Påmeldingsfrist: 14. oktober Kronprinsens gate 17, Oslo


  TIMER KURSAVGIFT
  6 juridiske timer 4300 NOK


  FAGOMRÅDE TYPE KURS
 • Erstatningsrett
Fordypningskurs
 • Forsikringsrett
 

TID STED
11. november Ingeniørenes Hus Møtesenter
Påmeldingsfrist: 14. oktober Kronprinsens gate 17, Oslo


TIMER KURSAVGIFT
6 juridiske timer 4300 NOK


FAGOMRÅDE TYPE KURS
 • Erstatningsrett
Fordypningskurs
 • Forsikringsrett
 

TID STED
11. november Ingeniørenes Hus Møtesenter
Påmeldingsfrist: 14. oktober Kronprinsens gate 17, Oslo


TIMER KURSAVGIFT
6 juridiske timer 4300 NOK


FAGOMRÅDE TYPE KURS
 • Erstatningsrett
Fordypningskurs
 • Forsikringsrett
 


 

LÆRINGSMÅL

Årets kurs begynner med to timers dypdykk i nyere praksis.  Årets utvalgte temaer tar for seg ulike problemstillinger innen blant annet arbeidsgivers ansvar, særlig i relasjon til mobbing og trakassering på arbeidsplassen, rekkevidden av ansvaret etter bilansvarsloven og lisensforsikring. Temaene blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet. 

KURSET PASSER FOR

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

PROGRAM

Torsdag 11. november 

9.00-9.30 Registrering & kaffe

9.30-9.45 Velkommen til kurs!

Presentasjon av dagens program, herunder kobling til online-kursene

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Kl. 9.45-10.30 Bilansvaret

 • Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde
 • Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis
 • Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8
 • Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene

Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Disposisjon Lysbilder Arbeidshefte Domssamling
MK Restaurant

Kl. 10.30-10.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 9.45-10.30 Bilansvaret

 • Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde
 • Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis
 • Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8
 • Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene

Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Disposisjon Lysbilder
MK Restaurant

Kl. 11.30-11.45 Lunsj

Lunsj Thon hotel Arena.jpg

Kl. 9.45-10.30 Bilansvaret

 • Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde
 • Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis
 • Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8
 • Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene

Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Disposisjon Lysbilder
Grande Mindre bilde

Kl. 16.00 Kursslutt

 • Oppsummering
 • Evaluering
Disposisjon Lysbilder
kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057

 SKRIV UT KURSPROGRAMMET

KURSHOLDERNE

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Eivind Grande

er advokat i Henriksen Grande & Co.  Advokat/partner Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS. 2014 - 2017 : Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS. 2001 - 2014 : Tryg Forsikring (Vesta Forsikring). 2000 - 2001 : If Skadeforsikring. 1999 - 2000 : Bærum kommune, økonomiseksjonen/kommunekassen

1997 - 1999 : Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling

PRAKTISK INFORMASJON


Lexia Education tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smitteverntiltakene følges. Les mer her.

 

KONTAKTPERSONER

Faglige spørsmål:
Anne Grethe Kjelland

Advokat og daglig leder

anne.grethe@lexiaeducation.no

m: 917 56 292 

Praktisk info:
Ingrid Bystrøm

Prosjektkoordinator

ingrid@lexiaeducation.no   

m: 123 45 678

ERSTATNINGSRETT

Lexia Education arrangerer en rekke kurs innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Kjelland og Grande har holdet kurs i erstatningsrett siden begynnelsen av 2000-tallet, og har i regi av Lexia holdt en rekke tilstedeværelseskurs og som livestream. I tillegg til dette grunnkurset arrangerer vi også flere andre kurs innen fagområdet i løpet av året. 

Lexia Education arbeider fortløpende med videreutvikling av sin kursportefølje. Har du ønsker om temaer eller kursholdere, er vi takknemlige for dine innspill. Kontakt daglig leder Anne Grethe Kjelland på mobil 917 56 292 eller anne.grethe@lexiaeducation.no

FLERE KURS

 • No Fixed Time
  lydtest210921
  Les mer
 • No Fixed Time
  Statsforvalteren: Lenken for alle fellesdeler (felles for kursdag 1 og 2 = onsdag 23.-24. november 2021)
  Les mer
 • (3 hrs)
  Kurs i Compensatio og presentasjon av Oppreisningsportalen

  Jussystemer Kurs, med Steven Portch og Morten Kjelland

  Registrer Les mer

 

 

 

 

 

Til toppen av siden

Frequently Asked Questions

Loading...

Loading...
Answer!
Another answer!

Your Headline


This is your mobile text

This is your main text

Caption Text

Write your text by editing it directly on this page.

Features

These are the features that we have for you.

A great feature
Look at this amazing feature.
Another feature
This feature also rocks.
An awesome feature
This feature will knock your socks off.

Upcoming events

 • No Fixed Time
  lydtest210921
  Les mer
 • No Fixed Time
  Statsforvalteren: Lenken for alle fellesdeler (felles for kursdag 1 og 2 = onsdag 23.-24. november 2021)
  Les mer
 • (3 hrs)
  Kurs i Compensatio og presentasjon av Oppreisningsportalen

  Jussystemer Kurs, med Steven Portch og Morten Kjelland

  Registrer Les mer
 • (2 hrs)
  Vår-møte i Norsk forum for Erstatningsrett

  Endringer i kapitaliseringsrenten – hva er viktig å være oppmerksom på?
  Oppreisningserstatning – presentasjon av et nytt verk…

  Les mer...

  Endringer i kapitaliseringsrenten – hva er viktig å være oppmerksom på?
  Oppreisningserstatning – presentasjon av et nytt verktøy: Oppreisningsportalen

  Les mindre
  Registrer Les mer

Write your text by editing it directly on this page.

Write your text by editing it directly on this page.

Write your text by editing it directly on this page.

Frequently Asked Questions

En 32 år gammel mann hadde hatt tre samleier med en jente på 12 år. Straffen for overtredelsen av straffeloven § 195 første ledd 2. straffalternativ ble satt til betinget fengsel i to år. Domfelte hadde oppnådd fortrolighet med jenta gjennom chatting på nettet, han hadde videofilmet et samleie, og ved to av tilfellene hadde han ikke benyttet prevensjon. I formildende retning ble det imidlertid lagt vekt på at domfelte tilsto forholdet, jf straffeloven § 59 annet ledd, og svært spesielle forhold knyttet til domfeltes person. Fornærmede ble tilkjent oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 og ménerstatning for langvarig psykisk skade, jf skadeserstatningsloven § 3-2.


Loading...
And your answers specific.
That is a great place to start.
List your contact information in this field.
Answer!
Another answer!