Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE)

Medlemskap kan tegnes her!

Du klikker på knappen og fyller inn navn og e-postadresse, og vi sender deg deretter en faktura. Kontingenten er på 500 kroner og gir deg medlemskap ut kalenderåret 2019.

Mange av våre medlemmer er fra advokatfirmaer og forsikringsselskaper, som ønsker å fellesinnmelde flere ansatte. Vi sender deg derfor en egen e-post om dette etter at du har sendt oss kontaktinfo via skjemaet nedenfor!

Jeg vil tegne NFFE-medlemskap!
Logo NFFE.png

Dette får du som NFFE-medlem 

Medlemmer har tilgang til den lukkede nettsiden, som vist på bildeutsnittet til høyre. Medlemssiden inneholder blant annet

  • live streaming-side for de som følger møtet fra annet sted enn i kurslokalet (derfor har vi medlemmer fra hele landet)
  • filmer med opptak fra møter
  • lysbilder og hjelpeskisser

Medlemmer benytter sitt tildelte brukernavn og passord for å logge inn, noe som kan gjøres enkelt via den blå knappen her. Glemt brukernavn og passord? Kontakt oss via Kontaktskjemaet – vi hjelper deg gjerne!

nffe-siden.PNG

... i tillegg til dette, og hva det koster

NFFE er et  «lavterskeltilbud» fra Lexia Education i den forstand at den årlige medlemsavgiften er lav. For 2018 og 2019 har medlemsavgiften vært satt til 500 kr. Med normalt

  • 4 forelesningstimer fordelt på to samlinger årlig, med
  • faglige oppdateringer og meningsutvekslinger med andre som arbeider med erstatningsrett (mao. et fagforum)

Med en medlemsavgift på 500 kr blir det dermed kun 125 kr per forelesningstime! De som har anledning til å komme til møtene får også dette godskrevet som

  • etterutdanningstimer og mottar kursbevis

Andre nøkkelopplysninger er beskrevet på bildet.

nffe verdiboks.png

Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE)

har som sitt primære formål å drive informasjonsgivning om og rettspolitisk refleksjon over norsk erstatningsrett – med vekt på personskadesaker – til advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider med eller har interesse for fagområdet.

Informasjonsgivningen skjer hovedsaklig gjennom forelesninger. Forumet skal ha et nøytralt ståsted med tanke på partsside, skadelidtsiden vs. skadevolderside. Forumet tar særlig sikte på å belyse

  • nyheter i erstatningsretten slik at du som personskadebehandler er oppdatert på gjeldende rett
  • aktuelle medisinske temaer, med relevans for praktisk-juridisk saksbehandling for jurister og utredende medisinske spesialister

Hilsen Morten Kjelland, professor dr. juris

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia Education

Velkomst-lysbilde NFFE.png

Nettverksbygging & mingling!

I tillegg til det faglige, har NFFE-møtene en nettverksbyggende funksjon og sosial dimensjon: Rett etter avslutningen av møtets faglige del, blir det sosialt treff. Disse er ofte på Café Amsterdam eller Savoy hotel, alltid nært ved forelesningsstedet. Det får medlemmene informasjon om sammen med møteinnkallingene.

Cafe Amsterdam.jpg