Basiskurs i idrettsjuss

– dette må alle idrettslag kunne


 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Basiskurs i idrettsjuss

Kursbeskrivelse

I dette kurset gjennomgås reglene om stiftelse av idrettslag, opptak i Norges Idrettsforbund, de ulike former for idrettslag og hvordan idrettslag organiseres internt.

Vi gjennomgår også opptak av medlemmer i idrettslag, nektelse av medlemskap, midlertidig fratakelse av medlemskapet og eksklusjon samt hvordan idrettslag kan melde seg ut av Norges Idrettsforbund, miste medlemskapet og oppløsning av idrettslag.

Pris 1450 kr eks. mva. (2 timer)

Allerede bestilt kurset? Klikk her

Kursholder

Gunnar-Martin Kjenner har vært advokat i 40 år hvorav de 30 siste med hovedtyngden innen idrettsjuss. Han var i mange år medlem av lovutvalget i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund, han var leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund og har siden 1997 vært leder av lovutvalget i Oslo idrettskrets. Siden 1987 har han vært fagansvarlig og foreleser i idrettsjuss ved NIH og holder kurs for særforbund og idrettskretsene. Han var initiativtaker til og første styreleder i Norsk Idrettsjuridisk forening og initiativtaker til Norges første idrettsgymnas LYN- Wang i 1983, nå Wang Toppidrett. Han har vært redaktør av 4 utgaver av Idrett og Juss og forfatter av Idrettslaget (2018). Han uttaler seg om Idrettsjuss til landets største aviser og er ekspertkommentator i idrettsjuss i NRK.

Kjenner-Gunnar-Martin_author_full.png

Modulene

Modul 1 Velkommen til kurs

Idrettsjuss-ekspert Gunnar-Martin Kjenner ønsker og forklarer om opplegget for kurset.

Modul 2 Idrettens lovverk

Modul 2 handler om idrettens lovverk; NIFs lov, lovnormer, forskrifter og bestemmelser. Avslutningsvis blir det redegjort for idrettens autonomi og begrensninger i autonomien.

Modul 3. Stiftelse av idrettslag og opptak i NIF

Her skal vi se på hvordan et idrettslag stiftes; fremgangsmåten, vedtakene på stiftelsesmøtet og valg av tillitsvalgte. Vi skal også komme inn på hvordan idrettslag tas opp som medlem i NIF og idrettslagets tilknytning til idrettsorganisasjonen.

Modul 4. Medlemskap i idrettslag

I denne modulen skal vi se på reglene om innmelding i idrettslag, idrettslagets undersøkelser av søkeren og når medlemskap anses inngått. Vi skal også se på de nye reglene om midlertidig fratakelse av medlemskap og opphør av medlemskap i idrettslag.

Modul 5. Former for idrettslag

Vi har flere former for idrettslag; særidrettslag, fleridrettslag og allianseidrettslag. Vi skal også se på reglene om grupper i idrettslag, hvordan de etableres, styres og avvikles.

Modul 6. Utmelding, tap av medlemskap i NIF og oppløsning av idrettslag

I denne avsluttende modulen skal vi gjennomgå reglene om utmelding av idrettslag fra NIF, hvordan idrettslag kan tape sitt medlemskap i NIF samt oppløsning av idrettslag. Vi skal også se hva overordnede organisasjonsledd kan gjøre hvis medlemmene i idrettslaget tømmer idrettslaget for verdier.

Disposisjon

Kursmaterialet

Kursmaterialet inkluderer NIFs lovverk med forarbeider og kommentarer, NIFs klubbguide og veileder samt et par relevante avgjørelser fra NIFs domsutvalg.

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridiske etterutdanningstimer.


Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png