E-kurs i erstatningsrett

Ansvarsgrunnlag - og introduksjon til personskaderetten

Type kurs: Innføringskurs

Varighet: 4 forelesningstimer

Kursholder: Professor Morten Kjelland

Pris: 1950 kroner

MK Salgsside2

Ny barneerstatningsregel

Type kurs: Innføringskurs, med utdypingsmoduler

Varighet: 4 forelesningstimer

Kursholder: Advokat Anne Grethe Kjelland

Pris: 1950 kroner

Mamma stillbilde Smiler

Oppreisningserstatning - hovedlinjer og utvalgte emner

Type kurs: Innføringskurs, med utdypingsmoduler

Varighet: 4 forelesningstimer

Kursholder: Professor Morten Kjelland

Pris: 1950 kroner

Oppreisning salgsside