Annonser i Lexia Education

landsdekkende og målrettet synlighet


  

 

Vi har ulike typer annonsepakker

Annonsepakke 1 (stor banner): Profesjonsmarkedet Juss

Annonsene her omhandler juss innenfor alle rettsområder og annonsene publiseres derfor på flere av våre kanaler samtidig: Nyhetsportalen dekker et bredt spekter av sentrale rettsfelt, se infoboksen. Denne portalen inneholder også fagspesifikke sider, og der legger vi annonser tilhørende det aktuelle rettsområdet.

I tillegg publiseres annonsene på Personskade Portalen og Norsk forum for Erstatningsrett, som dekker erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Siden juristprofesjonen er hovedmålgruppen til Lexia Education, legges annonsene også ut på siden for vår samlede Kurskatalog.

1200 kr eks. mva. per måned per annonse

Når ut til rundt 3-4000 advokater, saksbehandlere, dommere, sakkyndige per uke

Banner med rullerende annonser, som vist i eksemplet nedenfor

Klikkbar med lenker til egne landingssider for bestilling

Utarbeidelse av annonsen er inkludert, for de som ønsker at vi utformer

Eksempler på rettsområder som dekkes

 • Arbeidsrett
 • Barnerett, herunder barnevern
 • Familie-, arve-, og skifterett
 • Fast eiendom og entreprise
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Trygderett
 • Strafferett og straffeprosess
 • Sivilprosess
 • Asyl- og utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Konkursrett
 • Helserett og annen velferdsrett
 • Idrettsjuss
 • Skatt- og avgiftsrett
 • Complience
 • Etikk
 • ++

Annonsepakke 2 (stor banner): Profesjonsmarkedet Helse

Annonsene her legges på vår plattform Helserettsportalen, som dekker et stort spekter av helsepersonell og andre helsearbeidere. Helserettsportalen benyttes som pensum på blant annet av Folkeuniversitetets «Nasjonale helsefag», helserelaterte forbund og foreninger og kommuner i Norge. Annonseringskanalen egner seg derfor for å nå ut til en mangfoldig gruppe helsearbeidere og helserettsjurister, se infoboksen.

1200 kr eks. mva per måned per annonse

Banner med rullerende annonser, som vist i eksemplet

Klikkbar med lenker til egne landingssider for bestilling

Utarbeidelse av annonsen er inkludert, for de som ønsker at vi utformer

Eksempler på helseprofesjoner som dekkes

 • Sykepleiere
 • Hjelpepleiere
 • Ernæringsfysiologer
 • Helsefagarbeidere
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Leger
 • Tannleger
 • Psykologer
 • Jordmødre
 • Farmasøyter
 • Ambulansepersonell
 • Audiografer
 • Jurister i helseforetak og andre helserelaterte institusjoner

Leveringsformat og produksjonstid

Bildeformater vi støtter er PNG, JPEG og PDF, leveres i 1920 x 1080 piksler for stor banner (pakke 1 og 2) og 1040 x 200 piksler for stillingsannonse-banner (pakke 3)

Vi kan tilpasse de fleste formater til vårt format og kan også utforme annonseutkast til deg uten ekstra kostnad. Du får prøvetrykk før publisering. Produksjonstid er normalt 2-3 virkedager.

Contact us 2

Innsending & kontakt

Innsending skjer til annonse@lexiaeducation.no

Har du spørsmål, kontakt oss via Kontaktskjema (kort responstid)

Leder av annonseavdelingen er Jana Uglebakken, som nås på telefon +47 994 66 884

Jana Uglebakken NY