Aktuaris

profesjonelt utførte erstatningsberegninger 

 

 

 

Om oss og våre tjenester

Aktuaris.no er en tjeneste som bistår med erstatningsberegninger i personskadesaker. Vi bistår i saker med utmåling av erstatning etter

 • trafikkulykker
 • arbeidsulykker
 • pasientskader
 • omsorgssvikt i barnevern
 • voldshendelser og andre straffbare forhold
 • og andre skadetyper

Aktuaris er i samarbeid med Jussystemer AS som er utvikler av beregningsverktøyet Compensatio, som i dag brukes av de fleste forsikringsselskapene, offentlige etater og personskadeadvokater. 

Jussystemer logo.png

Kontakt oss

for mer informasjon og bestilling. 

Telefon: +47 917 56 292   alle hverdager mellom kl. 9-16

E-post: annegrethe@aktuaris.no

Contact us 2.png

Aktuaris bistår med komplette erstatningsberegninger

slik at hver enkelt erstatningspost blir riktig utmålt

 • påført inntektstap
 • fremtidig inntektstap
 • påførte merutgifter
 • fremtidige merutgifter
 • menerstatning
 • gammel barneerstatning (skader før 1.3.2018)
 • ny barneerstatning (skader etter 1.3.2018)
 • forsørgertap

Slik fungerer tjenesten

xxxxDu er daglig leder av Aktuaris.no og den som utfører beregningene. Kjelland er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

comp

Anne Grethe Kjelland

er daglig leder av Aktuaris.no og den som utfører beregningene. Kjelland er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

anne-g-sort-hvitt-copy