Kursholderne

Egil Hjelmen

er seniorkonsulent og prosjektleder i Jussystemer AS. Han har hatt ulike roller innen ledelse, salg og utvikling i IKT-bransjen siden 1984 i selskaper som; Cinet AS, Siemens Nixdorf og Siemens, TeleComputing (Visolit), InfoCare. Han har arbeidet med en mengde ulike løsninger innen områder som helse og sykehus, bank, ERP, kvalitet og compliance.

Hjelmen har siden 2018 vært Jussystemers prosjektleder innen arbeidet med hvitvaskingskontroll.

Les mer

C14B2034-Egil-kvadr

Fredrik Strand

er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste 12 årene opparbeidet seg bred erfaring fra arbeid med avdekking av svindel, hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko i bank- og finansnæringen. 

Fredrik har hatt roller tilknyttet hele verdikjeden, fra identifisering av risiko, til utvikling, implementering og evaluering av ulike tiltak.

Fredrik BDO.jpg

Thorstein Danielsen

er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste syv årene opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innenfor arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko; både som rådgiver og fra sentrale funksjoner i bank- og finansnæringen.

Thorstein har innehatt både operativt og faglig ansvar innenfor anti-hvitvasking og terrorfinansiering, og har bred erfaring med implementering av risikoreduserende tiltak.

Thorstein Danielsen 2.jpg

Else-Cathrine Lund

har i flere år jobbet i påtalemyndigheten både ved Oslo politidistrikt og Økokrim med økonomisk kriminalitet som fagområde. I Økokrim  ledet hun i flere år Enheten for Finansiell Etterretning. Hun har arbeidet som stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste, rådgiver/advokat i PWC og Finans Norge samt sittet i lovutvalget som leverte NOU til ny hvitvaskingslov som trådte ikraft 2018. I dag er hun partner i Kvamme Associates.

Les mer

Else_C_Lund_Kvamme_Associates.png

Roar Østby

har tidligere jobbet i påtalemyndigheten i 15 år som blant annet førstestatsadvokat i Økokrim og ved Riksadvokatembetet. I noen år har han vært leder av Enheten for Finansiell Etterretning ved Økokrim, advokat i PwC og Deloitte før han ble ansatt i som hvitvaskingsansvarlig i DNB-konsernet. I dag er han partner i Kvamme Associates.

Les mer

roar østby bilde

 Logo-Lexia-Education.png      i samarbeid med     Jussystemer logo.png