Know Your Client

verktøy i hvitvaskingskontroll

 

 

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang til kurset ved å bestille nedenfor.

KYC-applikasjonen kan bestilles direkte hos Jussystemer AS. Klikk her

Om kurset

Know Your Client: hvitvaskingskontroll for advokater

I dette kurset gjennomgås en grunnleggende, praktisk rettet innføring i reglene om hvitvaskingskontroll. Kurset belyser både det forutgående og løpende arbeid med oppdrag som kan omfattes av hvitvaskingsloven og hvor det gjelder undersøkelses- og dokumentasjonskrav. I tillegg gis en kort innføring i hvordan Jussystemers Know Your Client-applikasjon virker brukes i arbeidet med innfasing av klienter og kontroll av egne klienter.

Kursets målgruppe er advokater og andre i virksomheten som involveres i arbeidet med anti-hvitvasking. Kurset passer både for hvitvaskingsansvarlige og for de som bistår denne i arbeidet med å planlegge og gjennomføre transaksjoner.

 Infoboks KYC.png

Digitale verktøy: KYC-applikasjonen

Jussystemer arbeider kontinuerlig med å finne praktiske tilnærminger slik at det blir mest mulig nyttig i det daglige arbeidet. Derfor har vi også tatt med en innføring i applikasjonen Know Your Client som støtter opp om og dokumenterer arbeidet i hvitvaskingskontroll. Her er blant annet legitimering en viktig del som takket være BankID fra Vipps i svært mange tilfeller kan gjøres langt enklere enn ved å kopiere pass eller liknende.

Som ett av mange ledd i dette arbeidet har vi laget applikasjonen Know Your Client for hvitvaskingskontroll. De sentrale funksjonene blir presentert og gjennomgått trinn for trinn i dette kurset.

KYC.png

Tastatur med AML KJØPT bilde.jpg

Kursholderne

Egil Hjelmen

Seniorkonsulent og prosjektleder i Jussystemer AS

Fredrik Strand

Senior Manager, compliance og gransking i BDO, Norge

Thorstein Danielsen

Senior Manager, compliance og gransking i BDO, Norge

 Modulene

Modul 1 Velkommen til kurs

Modul 2 Praktisk tilnærming til regelverket om hvitvaskingskontroll

 • Trusselbildet
 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering og kundetiltak

Modul 3 Praktisk rettet dilammatrening

 • Case 1 Aksjekjøp på vegne av klient
 • Case 2 Verdipapirforetak
 • Case 3 Uønsket risiko
 • Case 4 Planlegging av transaksjon (næringseiendom)
 • Case 5 Planlegging av transaksjon via stråmann
 • Case 6 Mistenkelig transaksjon
 • Case 7 Reelle rettighetshavere

Modul 4 Gjennomgang av Jussystemers KYC-applikasjon

 

Godkjente etterutdanningstimer

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med 2 kurstimer.  

Gjennomgang av regelverk 

Praktiske caser 

Gjennomgang av KYC-appen 

  

 
 • Lexia Education

  “Nyttig kurs og opplæringshjelp som er rettet for advokater. Spesielt «Know Your Client»-appen forenkler arbeidet knyttet til hvitvaskingskontroll.
  Enkelt å forstå og i tillegg genererer applikasjonen undersøkelsesrapporter.”

  jessica-2

  Advokat, Advokatkontoret Sandefjord

 • Lexia Education

  “Kurset Know Your Client gir en ryddig og oversiktlig fremstilling av hvordan et advokatkontor bør innrette seg i saker som omfattes av hvitvaskingsloven. I begynnelsen av kurset blir ulike trusselbilder belyst, og foredragsholderen gjennomgår hvordan det må foretas en virksomhetsinnrettet risikovurdering. Deretter gjennomgår foredragsholderne ulike caser med praktiske problemstillinger.
  Avslutningsvis følger en grundig og pedagogisk gjennomgang av Jussystemers app «Know Your Client».”

  Ida 2

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Kurset ga en god og praktisk innføring i reglene om hvitvaskingskontroll rettet mot advokater. Særlig var de praktiske eksemplene nyttige. Know Your Client appen som ble gjennomgått på slutten av kurset, vil være til stor hjelp for advokatvirksomheters etterlevelse av regelverket og løpende gjennomføring av hvitvaskingskontrollen.”

  Erik-Snekvik-edited

  Advokat, partner og Chief Compliance Officer i Codex Advokat Oslo AS

 • Lexia Education

  “Kurset gir god oversikt og praktisk tilnærming om hvitvaskingskontroll for advokater. Det er viktig med bevissthet rundt dette temaet, noe som illustreres av påfallende lav innrapportering fra advokater om mistenkelige forhold. Kurset gir også en gjennomgang av Jussystemers egen app – Know Your Client”

  Njaal-L.-Vive_1-1

  Advokat, Codex Advokat Oslo AS