Foredragsholderne

Morten Kjelland

professor, Universitetet i Oslo

 

Eivind W. Grande

advokat, advokatfirmaet Henriksen & Co