Foredragsholderne

Eivind W. Grande

Advokat, Protector forsikring

(kommer)

Representant fra Helseklage

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo