Foredragsholderne

Kjersti Funderud

Utreder, Gjensidige forsikring

Claus Brynhildsen

Advokat, advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co

Line R. Petersen

Advokat, advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo (ordstyrer)