Billing info
Betaling

SAMLEFAKTURA?

Ved påmelding av flere innen samme firma/virksomhet, kan vi lage en samlefaktura (se eget felt nedenfor).

Contact information

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Din bestilling

Produktkatalog NY (311218) Sverre Blandhol NY
1

Etikk og risikohåndtering

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, ta hensyn til relevant informasjon og treffe gode etiske beslutninger.

 

Sverre Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk.