Billing info
Betaling

Betalingsformer, VISA, Vipps og faktura. TRANSPARENT. png

Ønsker du å betale med faktura? Klikk her

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Din bestilling

Randi og Anne-Sofie
1

Nyhetsoppdatering i familie-, arve- og skifterett

Advokatene Anne-Sofie Rolfsjord (les mer) og Randi Birgitte Bull (les mer), Bull & Co Advokatfirma

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

  • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen
  • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
  • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
  • Ny revisorlov
  • Lederlønn i børsnoterte selskaper
  • Ny rettspraksis og nye forvaltningsuttalelser
  • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon