Billing info
Betaling

Betalingsformer, VISA, Vipps og faktura. TRANSPARENT. png

Ønsker du å betale med faktura? Klikk her

Contact information

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Din bestilling

Bilder til nye NP-sider (9)
1

Nyhetsoppdatering i helserett

Advokat Kari Paulsrud, Kindem & Co (les mer)


Program & temaer som belyses:

  • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
  • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
  • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven
  • Prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten
  • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
  • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
  • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet