Nytt kurs2.pngNøkkelinformasjon

Spesialkurs i Nice 2020 består av tre halve kursdager, med temaer som er nyttige for bistandsadvokater/forsvarere, barnerettsadvokater og advokater som arbeider med erstatningsrett og arbeidsrett. Kurset omhandler både spesielle og mer generelle juridiske temaer. Alle kursdagene er praktisk vinklet.

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og dommere

Etterutdanningstimer: 21 timer fordelt på 12 timer tilstedeværelseskurs (herunder 2 etikktimer) og 9 timer onlinekurs om ansvarsetablering i personskadesaker og oppreisningserstatning.

Pris: Vi har gruppe-rabatterte priser, som varierer slik ved gruppe-påmeldinger:

 • Samlet påmelding av 30 personer eller flere: 5990 kr per person
 • Samlet påmelding av 25-29 personer: 7190 kr per person
 • Samlet påmelding av 20-24 personer: 8990 kr per person

Pris ved enkelt-påmelding er 9990 kroner, det vil si ordinær pris. 

For å kunne tilby de rabatterte prisene trengs det som skissert et visst deltakerantall. For å kunne tilby de nevnte rabattene, må påmeldingen være bindende.

Avbestilling: Halvparten av kursavgiften betales inn ved påmelding og refunderes ikke ved avbestilling. Andre halvdel av kursavgiften betales innen en måned før kursstart. Etter dette tidspunktet er det ingen refusjon.

Begrenset deltakerantall. Kursavgiften inkluderer kurs med tilhørende kursbevis og kursdokumentasjon lagt inn i en egen heldigital kursportal.

Tid: juni 2020, se kurstidene nedenfor i uke 24

Påmeldingsfrist: 1. desember 2019

Spørsmål? Kontakt oss ved å klikke HER

 

Praktisk rettet kurs - med perfekte rammer for å kombinerer fag & fri!

Lexia Education og Juristenes E-kurssenter inviterer til kurs i Nice, med praktisk rettede og engasjerende faglige presentasjoner i tillegg til opplevelser bare Den franske riviera kan by på! I mai/juni er det som regel god temperatur på rivieraen uten at det er for varmt, og kurset er utmerket for å kombinere med noen dager i den ene eller andre enden med kolleger (f.eks. sommeravslutning) – eller med familie.

På dette kurset rettes oppmerksomheten mot

 • erstatningsrett for bistandsadvokater/forsvarere, barnerettsadvokater og andre som arbeider med personskader
 • generelle temaer slik som dekning av sakskostnader og advokatetikk

Programmet er svært variert innen mange ulike områder, som blir presentert på en pedagogisk, matnyttig og engasjerende måte. Det nærmere innholdet i programmet er beskrevet nedenfor (mindre endringer kan forekomme).

Det er begrenset antall plasser på de enkelte kursene – som gir 21 godkjente etterutdanningstimer (herunder 2 etikktimer)!

Kursdeltaker ordner selv reise og opphold.

HÔTEL ASTON LA SCALA.jpg

 

Fleksibel kursplan!

Kursene holdes i perioden mai og juni 2020 og går over tre halve dager: søndag til tirsdag ELLER onsdag til fredag.

I bestillingsskjemaet nedenfor krysser du av for hvilket kurs (og dermed kursperiode) du ønsker.

Nice GIF.gif

Programmet for kursdag 1

16.15-16.30 Registrering


Velkommen til kurs!                Presentasjon av programmet

Med et fransk glass!

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Kl. 16.30-17.15 Oppreisningserstatning etter ulykker, omsorgssvikt og straffbare handlinger

 • Oversikt over vilkårene for og utmålingen av oppreisning, herunder forholdet til strafferetten
 • Hvem kan pålegges et oppreisningsansvar og hvem kan kreve oppreisningserstatning?
 • Når «kan» ikke alltid betyr kan … En gjennomgang av ordlyd vs. høyesterettspraksis
 • Hvordan finne riktig oppreisningsnivå? Skjønnsmessig og normert oppreisning. Presentasjon av domsbaserte
  hjelpeskisser
 • Eksempler og domsgjennomganger hentet fra barnrevernsituasjoner, vold og andre straffbare handlinger og ulykkeshendelser
Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

MK Restaurant.png

Kl. 17.15-17.30 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 17.45-18.30 Erstatning for tapt livsutfoldelse – hvor står vi i dag?


 • Oversikt over vilkårene for og utmålingen av menerstatning, herunder koblingen til folketrygdens system og voldsoffererstatningsordningen
 • I hvilken grad kan menerstatningen justeres som følge av individuelle forhold hos skadelidte (gruppeopprykk)? Tendenser i nyere rettspraksis
 • Betydningen av skadelidtes tidligere plager/inngangsinvaliditet – hva er gjeldende rett etter Rt. 2015 s. 820. Oppsummering av gjeldende rett (med utdypende onlinekurs av Morten Kjelland inkl. i prisen)
 • Forholdet til oppreisning og andre erstatningsposter – samordning?

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

MK Restaurant.png

Kl. 18.30-18.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 18.45-19.30 Vinrett med prøvesmaking

 • Vinrett er et stort og komplekst juridisk område i fransk rett, som du her får en fruktbar gjennomgang av
 • Forelesningen belyser privatrettslige og offentligrettslige sider ved produksjon, markedsføring og salg av vin, herunder de strenge reglene for AOC-merking (Appellation d'origine contrôlée)
 • Prøvesmakingen er integrert i foredragets faglige del
Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

admin-ajax (1).jpg

Kl. 19.30 Kursslutt dag 1

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png

Kl. 20.00 Felles middag 

 • For de som er påmeldt, se skjemaet ovenfor
 • Vi møtes på restaurant Le Metropolitian i sentrum av Nice, som har en variert meny med tapas og en rekke andre retter
 • Morten tar med gitaren ...

Restaurant med innfelt bilde.png

Programmet for kursdag 2

Kl. 8.30-9.15 Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker – generelle prinsipper

 • Årsaksvurderingens kronologi; presentasjon av et hjelpeskjema
 • Faktisk årsakssammenheng vs. rettslig årsakssammenheng
 • Sårbarhetsprinsippet (= å «ta skadelidte som han/hun er») i norsk rett – hvor langt rekker det og hvilken funksjon har det?
 • Eksempler og avgjørelser fra krenkelser relatert til omsorgssvikt, straffbare handlinger og ulykker
 • Integrerte oppgaver med løsningsforslag

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MK Restaurant.png

Kl. 9.15-9.30 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 9.30-10.15 Årsakssammenheng  og bevis i personskadesaker – spesifikke prinsipper

 • Årsaksvurderinger ved PTSD; mønstre av juridisk-medisinske analyser fra doktoravhandlingen og etterfølgende praksis
 • Årsaksvurderinger ved nakkeslengskader; mønstre av juridisk-medisinske analyser fra doktoravhandlingen og etterfølgende praksis
 • Presentasjon av hjelpeskjemaer og tematiserte domshefter er integrert i forelesningen

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kl. 10.15-10.30 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 10.30-11.15 Mobbeskader og pårørendes rett til erstatning

 • Ulike veier for etablering av ansvarsgrunnlag; en mangfold av muligheter. Men hva er viktig å tenke på?
 • Mobbedom II (Rt. 2012 s. 146) og etterfølgende praksis. Hvor står vi i dag?
 • Sentrale utmålingstemaer ved mobbeskader, herunder kompensasjon for tapte valgmuligheter/begrensninger i karrierevalg og forsinket skolegang, erstatning for psykiske lidelser, kort om frister og gjenåpning ved senskader.
 • Psykiske skader hos nærstående; en viktig kursjustering i Ullevål (HR-2018-2080-A). Men hvor langt rekker dommen?
 • Erstatningsvernet for inntektstap og merutgifter for pårørende i lys av Spesialbarnehage (Rt. 2010 s. 1153) og senere retts- og nemndspraksis.  

MK 2.jpg

Kl. 11.15-11.30 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 11.30-12.15 NY barneerstatning

 • Forelesningen gir en grundig innføring i vilkår og utmåling av barneerstatning med hovedvekt på den nye bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 3-2a.
 • Bestemmelsens virkeområde er utvidet ved lovendringen ved at også utmåling av erstatning for alle typer voldsofferskader nå omfattes av skadeserstatningsloven § 3-2a.
 • Forelesningen har innlagte øvingsoppgaver.
Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

Forside_Barneerstatning__til_produktside.png

Kl. 12.15-12.30 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 12.30-13.15 NY barneerstatning (forts.)

 

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

Hjelpeskisse. To Modeller for utmåling av barneerstatning.png

Kl. 13.15 Kursslutt dag 2

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png

Tre forslag til aktiviteter etter kursslutt

(ikke organisert av Lexia Education)


Dag 2 kl. 19.00 Kveldstur til Monte Carlo (for påmeldte)

 • Vi besøker fyrstedømmet Monaco!
 • Vi organiserer reise til/fra, enten med taxi eller helikopter
 • Kveldstur til vakre Monaco og Monte Carlo-høyden
 • Ta med pass om du ønsker å besøke kasinoet

Monte Carlo med innfelte bilder.png

Programmet for kursdag 3 

Kl. 9.00-9.45 Sakskostnader i sivile rettssaker

 • Hovedlinjene i reglene om erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker
 • Særlig om tvisteloven kapittel 20
 • Hvilke særregler gjelder for personskadesaker?
 • Praktiske tips basert på egne erfaringer
 • Første del er onlinebasert og spilles av i kurstimen; deretter følger en webinarbasert spørsmål og svar-del (live)
Foreleser: Kommer

Kl. 9.45-10.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 10.00-10.45 Etikk, generell del

 • Kort innledende etikkforelesning med film og radioinnslag
 • Temaer som tas opp er selektiv oppmerksomhet, bagatellisering og «blind spots»

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen

Kl. 10.45-11.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 11.00-11.45 Etikk, casebasert del

 • Gjennomgang av praktiske caser
 • Refleksjoner og innspill fra M. Kjelland, som vil knytte an mot dilemmaer i grensesnittet mellom etikk, juss og medisin

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

MK Restaurant.png

Kl. 11.45-12.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 12.15-12.45 Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering

 • Et fugleperspektiv på mangfoldet av rettigheter; essensnen fra egne analyser i boken (se bildet)
 • Kort om retten til erstatning, omruting/refusjon, forpleining, informasjon og forenklet klagebehandling
 • Hva med jobbreiser og individuelle tap?
 • PRO-tip ved reiser med fly
 • Tilhørende bokutdrag og annet materiale

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

Flypassasjerers rettigheter.png

Kl. 12.45-13.00 Oppsummering & avslutning

 • Oppsummering av kurset
 • Svar på oppsamlede rest-spørsmål fra forelesningene
 • Kursbevis
Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo og Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen  

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png

Foreleserne

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Grethe Kjelland

er spesialisert personskadeadvokat og har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av ulike Advokatforeningen og andre som tilbyr juridisk etterutdanning.

Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

 

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Kursholdere på onlinedelene av Nice-kurset

Morten Kjelland: Ansvarsgrunnlag - og introduksjon til personskaderetten (5 timer)

Kurset gir først en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. Deretter gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene som må foreligge for å kunne etablere et erstatningsansvar.

Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir samlet sett en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser relatert til ansvarsetablering.

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere

Kurstype: Innføringskurs med dybdemoduler

Morten Kjelland: Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser (4 timer)

I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i reglene om oppreisning etter fysiske og psykiske krenkelser i skadeserstatningsloven § 3-5. Bestemmelsen må tolkes i lys av en rekke høyesterettsdommer. Dette e-kurset er basert på Kjellands hans festskriftbidrag til tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei i anledning hans 70. årsdag, hvor det ble foretatt analyser av ca. 150 høyesterettsavgjørelser.

Kurset gir en grundig innføring i oppreisningsvurderingens kronologi, som danner strukturen for den generell gjennomgangen av både vilkårene for og utmålingen av oppreisningserstatning. I tillegg inneholder beskrives utvalgte typesituasjoner, med vekt på oppreisning etter trafikkskader. Denne delen inneholder også hjelpeskisser mv. som systematiserer rettspraksis. Videre belyses oppreisning ved andre typesituasjoner som vold i og utenfor nære relasjoner, samt oppreisning etter seksuelle krenkelser mot barn.

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere

Kurstype: Innføringskurs med dybdemoduler

Bonus: Tron Løkken Sundet: Tariffavtaletolkning - materielt og prosessuelt (20 min introkurs)

 • Hvordan tariffreguleringen fungerer som utfyllende regler for arbeidsavtalen
 • Hvordan du går frem ved tolkning av tariffavtaler
 • De grunnleggende prinsipper for løsning av tvister om tolkning av tariffavtaler

Sundet er nestleder i Arbeidsretten. Han ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 2000, og har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett.

Han har skrevet en rekke bøker og artikler om individuell, kollektiv og prosessuell arbeidsrett, og underviser jevnlig i arbeidsrett ved de juridiske fakulteter i Bergen og Tromsø, samt ved Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania.

Tron Løkken Sundet.jpeg

Hero med Lexia Education.PNG