E-bok, Grunnleggende helserett – hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet

Pensumbok for Nasjonale helsefag

IMG_6491-744