BEST-konferansen 2020

Hvordan kan Osloregionen bli BEST på gods- og logistikkhåndtering? 


 

211019_aio_Alnabruterminalen_57-beskjært-1024x636

Utfordringer og muligheter for effektiv godshåndtering

Are Kjensli, Adm. dir. NHO Logistikk og Transport

Gods- og logistikkutfordringer i Osloregionen

Raymond Johansen, Oslo kommune

The European Green Deal and sustainable transport

Thierry Béchet, Ambassadør ved EUs delegasjon til Norge

Regjeringens arbeid med NTP og hvordan godstransport blir ivaretatt

John-Ragnar Aarset, statssekretær Samferdselsdepartementet

Regjeringens klimapolitikk for fremtidens gods- og varetransport

Mathias Fischer, statssekretær Klima- og miljødepartementet, med etterfølgende fellesdialog mellom John-Ragnar Aarset

Er nullutslipp innen gods- og logistikkhåndtering mulig?

Gunnar Lindberg, TØI

Bylogistikk og konseptet #Elskedeby

Hege Sagplass, Posten Norge

Optimalisering av massetransport i regionen

Tore Gulli, Bærum kommune/Bærum Ressursbank

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi og krav om utslippsfrie leveranser

Geir Rossebø, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Sjøtransporten i Oslofjorden

Vidar Karlsen, Vi-Kar Consulting AS

Miljø- og klimavennlig sjøtransport og fossilfrie havner

Ingvar M. Mathisen, Oslo Havn

Smart i havn og fossilfritt over fjorden

Øystein Høsteland Sundby, Moss Havn og Kai Just Olsen, ASKO

Hvordan få en mer klimavennlig skipsfart

Amund Drønen Ringdal, Rederiforbundet

Hvordan få mer gods på bane, - i Norge og grensekryssende til og fra Norge

Sefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet

IKEA og jernbanetransporter,

Teodor Bäckström, IKEA Norge

Betydningen av Godspakke Innlandet, - regionalt og nasjonalt

Erik Habberstad, Stange kommune/Hamarregionen

Norsk treforedlingsindustri og banetransport

Carsten Dybevig, Norske Skog

Grensekryssende og nasjonal tømmertransport - på bane eller vei?banetransport

Arne Ivar Øvergård, Stora Enso Skog

Politisk samtale om fremtidens godstransport, roller og
virkemidler

- med stortingspolitikere, fylkespolitikere og kommunepolitikere

Moderator: Christine Holtan Bøgh, Miljøstiftelsen ZERO

Live stream og film ble levert av Lexia Education

Logo-Lexia-Education (002)

Live streaming og/eller videoopptak

Hybrid- og videokonferanser, fra ca. 10 til ca. 300 personer i sal*

Lexia Education tilbyr profesjonell streaming av arrangementer til konkurransedyktige priser. Hybridarrangementet gjennomføres ved at konferanselokaler rommer et begrenset antall publikum i salen, mens resten av publikumet følger arrangementet digitalt (hjemmefra eller hvor de måtte befinne seg). Lexia Education tar hånd om alle praktiske detaljer, og vi garanterer trygghet for deltakere, arrangør, konferansier og møtested.


Lexia Education tilbyr en helt ny møtearena – der vi kombinerer styrkene i det fysiske og det virtuelle møtet og til en rimelig pris.


I en tid med avstandsregler og andre smittevernstiltak er streaming for mange løsningen for å kunne avholde sine kurs og konferanser.

6 rubrikker

 

 

Live Stream ditt arrangement


Vi tilbyr komplett streaming for arrangementer i ulike størrelser til rimelig pris