Nyhetsportalen

– hold deg oppdatert på dine rettsområder helt digitalt direkte strømmet til deg

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

  • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
  • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
  • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
  • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis 

NP innklipp

Sentrale rettsområder

Stillbilde Nyhetsportalen (endret rekkefølge)

Erfarne forelesere

 Logo-Lexia-Education.png      i samarbeid med     Jussystemer logo.png 
Nyhetsportalen

– en strøm av juridisk kunnskap