Bestilling

Onlinekurs!

Spar tid, reiseutgifter – med enkel, fleksibel og utbytterik etterutdanning!

Fleksibel etterutdanning

Med online-kurs kan du selv bestemme tid og sted for kurset, tilpasset din timeplan!

Kursmateriale

er inkludert i våre kurs, som rommer hjelpeskisser, e-bøker og/eller domshefter mv.

Kursbevis

får du mulighet for ved å ta en multiple choice-prøve (godkjenningstest)