Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert


  

 

Allerede medlem?

Sjekk din påmeldingsstatus Mine kursbevis Glemt brukernavn og passord?
nyhetsportalen-logo-final-transparent

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

I denne videoen på rundt halvannet minutt får du et raskt innblikk i hva Nyhetsportalen er.

Medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert

Juss er «ferskvare» og krever løpende fagoppdateringer

Nyhetsportalen gir deg enkel tilgang til drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og benytte som oppslagsverk (arkiv)
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis

Velkommen! Advokat Anne Grethe Kjelland, daglig leder av Lexia Education


Anne-Grethe-Kjelland-foran-rosa-tre-edited    Lexia Signatur SVART GIF.gif


GIF rød sirkel live Nylig avholdt kurs, tilgjengelig som e-kurs mandag 10. mai:


Familie-, arve- og skifterett (gratis)

Foreleser: Randi Birgitte Bull og Anne-Sofie Rolfsjord

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

Anne-Sofie Rolfsjord Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Randi Birgitte Bull, Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Nyhetsportalen høst 2021

Asyl- og utlendingsrett, 19. august 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Øyvind Dybvik Øyen

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Sur place-aktivitet i Norge

 • Konvertering

 • Tilbakekall av tillatelser

 • Nyere rettspraksis 

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Øyvind Dybvik Øyen, Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda
Klikk på bildet for å lese mer

Helserett, 26. august 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Kari Paulsrud

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Ny lovgivning
  • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
  • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
 • Lovarbeid som pågår.
  • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven.
  • Prioriteringskriterier i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten
  • Blir det endringer i retten til BPA?
  • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 • Ny forvaltningspraksis
  • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
  • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Kari Paulsrud, Advokat. Advokatkollegiet Kindem & Co
Klikk på bildet for å lese mer

Fast eiendom og entreprise, 9. september 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Øystein Myre Bremset og Halvor Mathisen

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Nytt fra Høyesterett
 • Ny lagmannsrettspraksis
 • Ny lovgivning
 • Nye relevante forskrifter
 • Nyheter fra standardiseringsarbeid

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Øystein Myre Bremset, Advokat/partner Advokatfirmaet BAHR
Klikk på bildet for å lese mer
Halvor Mathisen, Senioradvokat, Advokatfirmaet BAHR
Klikk på bildet for å lese mer

Selskapsrett, 23. september 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Eyvind Sandvik og Lisa Marie F. Holmen

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)
 • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
 • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
 • Ny revisorlov
 • Lederlønn i børsnoterte selskaper
 • Ny rettspraksis
 • Forvaltningsuttalelser mv.
 • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Lisa Maria F. Holmen, Advokatfullmektig Arntzen de Besche Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Eyvind Sandvik, Advokat/partner Arntzen de Besche Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Arbeidsrett, 14. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Ove André Vanebo

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

Lovgivning

 • Nye pensjonsregler,
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien,
 • Permittering, Dagpenger, Omsorgsdager,
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)

Rettspraksis

 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene

Aktuelle temaer som reises i forbindelse med situasjonen

 • Ofte stilte spørsmål
 • Personvern

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Ove André Vanebo, Kluge
Klikk på bildet for å lese mer

Barnerett, 28. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Anne Hazeland Tingstad og Ingrid Humerfelt Eckhoff

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Nytt om ny barnelov og prosessen videre
 • Særlig om noen utvalgte nye bestemmelser 
 • Nyere rettspraksis

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Ingrid Humerfelt Eckhoff, Matrix Advokater
Klikk på bildet for å lese mer
Anne Hazeland Tingstad, Matrix Advokater
Klikk på bildet for å lese mer

Konkursrett, 11. november 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Lotte Lundby Kristiansen og Ellen Tangen Eilerås

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Nyere lovbestemmelser og forskrifter
 • Nyere rettspraksis 
 • Nyere juridisk teori
 • Utvalgte emner

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Lotte Lundby Kristiansen, Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Klikk på bildet for å lese mer
Ellen Tangen Eilerås, Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Klikk på bildet for å lese mer

Familie-, arve- og skifterett, 18. november 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Randi Birgitte Bull og Anne-Sofie Rolfsjord

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

Anne-Sofie Rolfsjord Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Randi Birgitte Bull, Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Strafferett, 25. november 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Morten Holmboe

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Lovendringer vedtatt eller satt i kraft i 2021
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser fra 2021

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Morten Holmboe, Professor ved Politihøgskolen
Klikk på bildet for å lese mer

Trygderett, 2. desember 2021 kl. 10.00-12.00

Foreleser: Øyvind Bø

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Viktige lovendringer

 • Rettspraksis fra de alminnelige domstolene

 • Avgjørelser fra EFTA-domstolen

 • Trygderettens praksis

 • Avgjørelser fra EU-domstolen

MERK:  Ved påmelding faktureres kr 1199 eks. mva. Det du kjøper da er tilgang til selve Nyhetsportalen for året 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir fremdeles liggende der). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du dermed ikke noen ekstra kursavgift. For firmarabatt, kontakt oss

Øyvind Bø, Rettskyndig medlem i Trygderetten
Klikk på bildet for å lese mer

Nyhetsportalen vår 2021

Alle vårkursene kan ses gratis frem til 1. august, men krever registrering

Allerede registrert, men glemt brukernavn/passord? Klikk HER

Arbeidsrett, 11. januar 2021

Foreleser: Tron Løkken Sundet

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Lovendringer og høringer
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid og ferie
 • Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
 • Likebehandling og diskrimineringsforbud
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Likebehandling ved innleie
 • Stillingsvern
 • Arbeidsrettsprosess
 • Kollektiv arbeidsrett
Tron Løkken Sundet, Nestleder i Arbeidsretten
Klikk på bildet for å lese mer

Helserett, 12. januar 2021

Foreleser: Anne Kjersti Befring

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Anne Kjersti Befring Førsteamanuensis, Juridisk fakultet, UiO
Klikk på bildet for å lese mer

Fast eiendom og entreprise, 13. januar 2021

Foreleser: Kitty Moss Sørensen

 • 1 juridisk etterutdanningstime
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Kitty Moss Sørensen Senioradvokat, Codex Advokat Oslo
Klikk på bildet for å lese mer

Familie-, arve- og skifterett, 14. januar 2021

Foreleser: Randi Birgitte Bull og Anne-Sofie Rolfsjord

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Ny arv- og skiftelov, fra 1.1.2021
 • Nytt kapittel 18 i ekteskapsloven, fra 1.1.2021
 • Forskrift til arveloven (FOR-2020-11-09-2327), fra 1.1.2021
 • Ny lovgivning
  • Urimelig ektepakt/skifteavtale
  • Gyldighet av testament
  • Skjevdeling
  • Søksmålsfrister i offentlig dødsbo
  • Anke over utlodning i offentlig dødsbo
 • Ny rettspraksis

 • Fremtidsfullmakter
Anne-Sofie Rolfsjord Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Randi Birgitte Bull, Advokat/partner, Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Selskapsrett, 18. januar 2021

Foreleser: Nanette Arvesen og Stig Berge

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Stig Berge, Advokat/partner, Thommessen
Klikk på bildet for å lese mer
Nanette Arvesen, Senioradvokat Thommessen
Klikk på bildet for å lese mer

Asyl- og utlendingsrett, 19. januar 2021

Foreleser: Øyvind Dybvik Øyen

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Øyvind Dybvik Øyen Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda
Klikk på bildet for å lese mer

Sivilprosess, 20. januar 2021

Foreleser: Jørgen Vangsnes

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Jørgen Vangsnes Advokat/partner Wikborg Rein Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Forsikringsrett, 21. januar 2021

Foreleser: Erik Fjeldstad og Karoline Stenberg

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Erik Fjeldstad Advokat/partner, Advokatfirma Kogstad Lunde & Co
Klikk på bildet for å lese mer
Karoline Stenberg Advokat/partner, Advokatfirma Kogstad Lunde & Co
Klikk på bildet for å lese mer

Forsikringsrett, 8. april 2021

Foreleser: Linn Kvade Rannekleiv og Tobias Behncke

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Linn Kvade Rannekleiv Advokat/partner, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
Klikk på bildet for å lese mer
Tobias Behncke Advokat/partner, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
Klikk på bildet for å lese mer

Konkursrett, 25. januar 2021

Foreleser: Anne Helsingeng og Kristoffer Aasebø

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Kristoffer Aasbø Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Anne Helsingeng Bull & Co Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer

Barnerett, med vekt på barnevern, 26. januar 2021

Foreleser: Cecilie Østensen Berglund

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Cecilie Østensen Berglund Høyesterettsdommer
Klikk på bildet for å lese mer

Skatte- og avgiftsrett, 27. januar 2021

Foreleser: Tone Kaarbø

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Tone Kaarbø Advokat/partner Advokatfirmaet Ræder
Klikk på bildet for å lese mer

Trygderett, 27. januar 2021

Foreleser: Imran Haider

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Time 1: Oversikt nyere rettspraksis og andre nyheter
 • Time 2: Nærmere belysning av utvalgte emner +

  «Spørsmål & svar»-sekvens

Imran Haider Advokat i LO
Klikk på bildet for å lese mer

Strafferett, 18. februar 2021

Foreleser: John Christian Elden og Anders Brosveet

 • 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og generelt om 2020

 • Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde

 • Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

 • Kapittel 8. Straffeart

 • Kapittel 13. Inndragning

 • Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

 • Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred

 • Kapittel 25. Voldslovbrudd

 • Kapittel 26. Seksuallovbrudd

 • Kapittel 5. Domsgrunner

 • Kapittel 14. Pågripelse og fengsling

 • Kapittel 16. Beslag og utleveringspålegg

 • Kapittel 21. Forberedelse til hovedforhandling

 • Kapittel 22. Hovedforhandling for tingrett

 • Kapittel 23. Anke over dommer

 • Kapittel 30. Saksomkostninger

 • + Vegtrafikk, arbeidsmiljø, habilitet, utlevering, samerett

 • Utredning nr. 1: NOU 2020 nr. 4

 • Utredning nr. 2: NOU 2020 nr. 10

John Christian Elden, Elden Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
Anders Brosveet, Elden Advokatfirma
Klikk på bildet for å lese mer
 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har et bredt utvalg av ajourføringskurs av faglig høy kvalitet. De ansatte i personskadeavdelingen i Protector Forsikring har benyttet seg av dette tilbudet og er meget godt fornøyd. Kursene som finnes både på Lexia education og på personskadeportalen har og blir brukt til opplæring og oppfriskning. I tillegg er det fint at kursene gir etterutdanningstimer.
  Nyhetsportalen er et supert tilbud som gjør det lett å holde seg faglig ajour. ”

  Fagsjef og advokat, personskadeoppgjør, Protector Forsikring

NYHETSPORTALEN

– en strøm av juridisk kunnskap

News-Lexia-Education-og-Jussystemer-edited

Registrer deg øverst på siden for gratis tilgang til Nyhetsportalen