Norsk forum for Erstatningsrett

– møtearena for alle som arbeider med personskaderett, medlemmer fra hele landet