Fortidsminneforeningen 2021


Lærdommer fra Y-blokka – Fremtidsperspektiver på omstridt kulturarv


Programmet

Fortidsminneforeningen inviterer en gruppe
forskere til å presentere fremtidsrettede perspektiver på vernekampen, bygningen og byrommet.

Programmet finner du her
Forside på nettsiden 2021-10-19_20h24_49

Introduksjon

Introduksjon ved Linn Willets Borgen, Rådgiver forskning og fagutvikling, Fortidsminneforeningen

Margrethe C. Stang, Fortidsminneforeningens styreleder 

Fortidsminneforeningens nettside

En ikonisk men feilslått mobilisering: På tide å løfte blikket

Kristin Bergtora Sandvik,  UiO

Historieløst eller hele historien – om å knekke debattkoden

Sveinung Krokann Berg, NIKU

Romlige nevroser: Omgivelser og infrastruktur

Even Smith Wergeland, AHO

Fragmenter av et monument

Marte Storhaug Danbolt, Oslo Works

Tapet av Y-blokka: Utfordringer med bevaring av ikoniske byggverk

Espen Johnsen, UiO

Diskusjon og spørsmål 

Ola H. Fjeldheim, Fortidsminneforeningens generalsekretær

Live stream og film ble levert av Lexia Education

Logo-Lexia-Education (002)