Yrkesskadeansvaret

På denne forelesningen lærer du: Hovedtrekkene i yrkesskadeansvaret,  med vekt på inngangsvilkårene (bedriftsvilkårene) og det sammensatte arbeidsulykkebegrepet. Forelesningen systemsetter gjennomgående et omfattende praksismateriale, fra domstoler, Trygderetten og andre avgjøringsorganer. Sentrale temapunkter er 

  • geografisk anvendelsesområde for yrkesskadeansvaret
  • forholdet mellom trygd, erstatning og forsikring; hva er en særfordel?
  • når praksis fra Trygderetten kun har eksempelverdi vs. rettskildeverdi
  • det markerte og det avdempede ulykkesbegrepet; sentrale utviklingstrekk i høyesterettspraksis; presentasjon av hjelpeskjema
  • listesykdommer: hovedlinjer og utvalgte emner
  • når kan en arbeidsgiver bli personlig ansvarlig?
graphicstock-construction-worker-has-an-accident-while-working-on-new-house_HCl87DA5ZW

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 90 min. Kan innskrenkes til 45 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

  • Pasientskadeansvaret
  • Bilansvaret
  • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten - en oversikt
  • Hovedlinjer i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.