Hovedsiden for Flexikursene - Oversikt personskaderettskursene - «De fire vilkår», vanskelig konstaterbare skader

Årsakssammenheng og bevis:

«De fire vilkår», vanskelig konstaterbare skader

På denne forelesningen lærer du: Hvordan Høyesterett i samspill med medisinsk forskning har utviklet spesifikke juridisk-medisinske beviskriterier for årsaksvurderingen ved vanskelig konstaterbare skader slik som nakkeslengskader. Gjennomgangen tar for seg både fellesspørsmål og de enkelte kriteriene.Forelesningen er basert på Kjellands doktoravhandling og hans etterfølgende arbeider. Sentrale temapunkter:

  • Bakgrunnen for «De fire vilkår» 
  • To fellesspørsmål: Debatten om vilkår vs. momenter, samt spørsmål om overføringsverdi til andre skadetyper enn nakkeslengskader
  • Systematisk juridisk-medisink gjennomgang av 1. skadeevnekriteriet, 2. akuttsymptomkravet, 3. brosymptimkravet, 4. forenlighetskriteriet. Praktiske tips for saksbehandling gis fortløpende
  • Nyere rettspraksis er fortløpende integrert, sammen med en rekke hjelpeskisser
  • Kommunikasjonsutfordringer på tvers av juss og medisin
Nakkesleng 2

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 2 x 45 min. Kan innskrenkes til 45 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:G

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.