Denne leksjonen
Kursinnhold
Kursinnhold
 • 0 / 12
  Arbeidsrett
 • 0 / 10
  Helserett
  • Kursmateriale
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Velkomst og grunnleggende om helseretten
   9:52
   NP120121-1Velkomst og grunleggende om helseretten
  • Rettsutviklingen
   10:09
   NP120121-2-Rettsutviklingen mot gjeldende rett
  • Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet
   9:57
   NP120121-3-Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet
  • Helserettens grunnprinsipper
   7:58
   NP120121-4-Helserettens grunnprinsipper
  • Helseretten og andre rettsområder
   10:58
   NP120121-5-Helseretten og andre rettsomraader
  • Særskilt om GDPR og personvern
   5:57
   NP120121-6-Særskilt om GDPR og personvern
  • Systemansvar og personlig ansvar
   3:58
   NP120121-7-Systemansvar og personlig ansvar
  • Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020
   13:56
   NP120121-8-Behandlerrelasjon og tilrettelegging
  • Om pandemien
   26:52
   NP120121-9-Endringer i 2020 og pandemien
 • 0 / 11
  Fast eiendom og entreprise
  • Kursmaterialet
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Innledning
   2:17
   Kitty Moss Sørense Innledning Grovredigert av Jana 130121
  • Jordskifte
   11:10
   Kitty Moss Sørensen 2 JORDSKIFTE Grovredigert av Jana 130121
  • Servitutter
   7:02
   Kitty Moss Sørensen 3 SERVITUTTER Grovredigert av Jana 130121
  • Plan og bygningsrett
   9:56
   Kitty Moss Sørensen 4 PLAN OG BYGNINGSRETT Grovredigert av Jana 130121
  • Eiendomsrett/Bruksrett/Grenser
   1:35
   Kitty Moss Sørensen 5 EIENDOMSRETT BRUKSRETT GRENSER Grovredigert av Jana 130121
  • Ekspropriasjon
   3:19
   Kitty Moss Sørensen 6 EKSPROPRIASJON Grovredigert av Jana 130121
  • Ekstinksjon/Hevd/Alders tids bruk
   1:39
   Kitty Moss Sørensen 7 EKSTINKSJON HEVD ALDERS TIDS BRUK Grovredigert av Jana 130121
  • Ferdselsrett
   1:39
   Kitty Moss Sørensen 8 FERDSELSRETT Grovredigert av Jana 130121
  • Tinglysning
   3:39
   Kitty Moss Sørensen 9 TINGLYSNING Grovredigert av Jana 130121
  • Tomtefeste
   4:21
   Kitty Moss Sørensen 10 TOMTEFESTE Grovredigert av Jana 130121
 • 0 / 8
  Familie- arve- og skifterett
 • 0 / 6
  Selskapsrett
  • Kursmaterialet
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Velkomst og koronaregler
   20:29
   NP180121-1- Velkomst og koronaregler
  • Avtaler mellom selskapet og nærstående
   15:59
   NP180121-2-Avtaler med selskapet og nærstående
  • Om lederlønninger
   11:46
   NP180121-3-Om lederlønninger
  • Bærekraft og EU
   21:30
   NP180121-4-Bærekraft og EU-2
  • Lojalitet i aksjonærforhold og HR-2020-1947-A
   14:19
   NP180121-5-Lojalitet i aksjonærforhold og HR-2020-1947-A
 • 0 / 7
  Asyl og utlendingsrett
  • Kursmaterialet
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Innledning og generelt om 2020
   4:23
   NP190121-1-Innledning og generelt om 2020
  • Nye rettsavgjørelser i asylretten
   40:07
   NP190121-2-Nye rettsavgjørelser i asylretten
  • Kort oppsummering. Rundskriv og retningslinjer
   11:46
   NP190121-3-Kort oppsummering og litt om rundskriv
  • Bortvisning
   9:05
   NP190121-4-Bortvisning
  • Oppholdssaker, au pair-ordningen
   11:44
   NP190121-5-Oppholdssaker
  • Statsborgerskap og avsluttende oppsummering
   9:32
   NP190121-6-Statsborgerskap og avsluttende oppsummering
 • 0 / 11
  Sivilprosess
 • 0 / 18
  Forsikringsrett
  • Kursmaterialet
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Foredragets innhold
   3:38
   Forsikringsrett 1 Foredragets innhold Grovredigert av Jana 230121
  • Forsikringssvindel
   14:27
   Forsikringsrett 2 Forsikringssvindel Grovredigert av Jana 230121
  • 6 månedersfristen i FAL
   8:22
   Forsikringsrett 3 seks månedersfristen i FAL Grovredigert av Jana 230121
  • Oppgjørspraksis MVA fradrag
   5:33
   Forsikringsrett 4 Oppgjørspraksis MVA-fradrag Grovredigert av Jana 230121
  • Vilkårstolkning, dekningsomfang
   5:21
   Forsikringsrett 5 Vilkårstolkning, dekningsomfang Grovredigert av Jana 230121
  • Vilkårstolkning, Skade oppstått i forsikringstiden
   3:14
   Forsikringsrett 6 Vilkårstolkning Grovredigert av Jana 230121
  • Skade oppstått i forsikringstiden
   4:06
   Forsikringsrett 7 Skade oppstått i forsikringstiden Grovredigert av Jana 230121
  • Utsettelse av gjennomføringsfrist
   2:35
   Forsikringsrett 8 Utsettelse av gjennomføringsfrist Grovredigert av Jana 230121
  • Avkortning ved naturskade
   2:04
   Forsikringsrett 9 Avkortning ved naturskade Grovredigert av Jana 230121
  • Unntak fra forsikringsdekning
   1:33
   Forsikringsrett 10 Unntak fra forsikringsdekning Grovredigert av Jana 230121
  • Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
   1:34
   Forsikringsrett 11 Skadelidtes tapbegrensningsplikt Grovredigert av Jana 230121
  • Utvalgte avgjørelser FinKN
   2:08
   Forsikringsrett 12 Utvalgte avgjørelser FinKN Grovredigert av Jana 230121
  • Ulovlig interesse
   15:51
   Forsikringsrett 13 Ulovlig interesse Grovredigert av Jana 230121
  • Ulykkesbegrepet i ulykkesforsikring
   7:27
   Forsikringsrett 14 Ulykesbegrepet i ulykesforsikring Grovredigert av Jana 230121
  • Covid-19 og reiseforsikring
   9:46
   Forsikringsrett 15 Covid-19 og reiseforsikring Grovredigert av Jana 230121
  • Selskapets reklamasjonsplikt
   16:31
   Forsikringsrett 16 Selskapets reklamasjonsplikt Grovredigert av Jana 230121
  • Fremkalling av forsikringstilfellet
   1:17
   Forsikringsrett 17 Fremkalling av forsikringstilfellet Grovredigert av Jana 230121
 • 0 / 7
  Konkursrett
  • Kursmaterialet
   graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
  • Innledning, status 2020
   5:26
   NP250121-1-Innledning, status 2020
  • Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
   54:17
   NP250121-2-Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
  • Rettspraksis-RECdommen
   10:28
   NP250121-3-Rettspraksis-RECdommen
  • Rettspraksis-Bergen Bunkers2
   7:21
   NP250121-4-Rettspraksis-Bergen-Bunkers
  • Avgjørelser fra Lagmannsretten
   24:48
   NP250121-5-Lagmannsrettsavgjørelser
  • Atlantic Ocean-dommen i Bergen Tingrett
   17:32
   NP250121-6-Atlantic_Ocean-dommen i Bergen Tingrett
 • 0 / 7
  Barnerett, herunder barnevern
 • 0 / 1
  Skatte- og avgiftsrett
  • Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset
 • 0 / 1
  Strafferett og straffeprosess
  • Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset
 • 0 / 1
  Trygderett
  • Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset

Innledning

Her kan du se utvalgte filmer merket med grønt symbol 

Filmene som er markert med en lås  tilhører fullversjonen av kurset (åpnes ved kjøp).